Utvikling av kunnskapsgrunnlag hospiteringsordning

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2009
  • Avsluttes:
    september 2010

Oppdragsgiver

  • Utdanningsdirektoratet