Skip to main content

Vurdering tjenestedirektivet 2006/123/EF


   

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2008
  • Avsluttes:
    mars 2008

Oppdragsgiver

  • Nærings- og handelsdepartement