Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Liv Jorun Stokke (red.)
Tyskland, Norge og Europa
Rapport fra seminar på Norsk Folkemuseum 13. august 1998
Andre Fafo-utgivelser
Martin Byrkjeland
Andre Fafo-utgivelser
Institutional Development in an Indigenous Context
Papers from the seminar on June 7, 1996
Andre utgivelser 1997
Utenriksdepartementet i samarbeid med Fafo
Norge og Baltikum
Fra fortid til framtid
Andre utgivelser 1997
Bjørne Grimsrud and Arne Melchior (eds.)
Andre Fafo-utgivelser
Torunn Olsen
Sammendrag av Destinasjon Brussel
Beslutningsprosessen og sentrale aktørers medvirkning i EFs arbeidslivspolitikk
Andre Fafo-utgivelser
Jan Dietz
Putting the Past behind
A Review of Living Conditions along the Eastern Baltic Rim, The NORBALT Living Conditions Project
Other Fafo-publications
Utenriksdepartementet i samarbeid med Fafo
Norges engasjement i fredsprosessen i Midt-Østen: En oversikt
Manus og konsept Jan Dietz. Kan fås fra Fafo eller UD. Komplett tekst ligger på nettet.
Andre utgivelser 1996
Andre Fafo-utgivelser
Åke Uhlin
Kunskapens många språk
Om offentliga strategier för lärande i små och mellanstora företag
Andre Fafo-utgivelser
Other Fafo-publications
Kristine Nergaard
Arbeidsmiljø blant pedagogisk personale i grunnskole og videregående skole
Spesialkjøringer for Norsk Lærerlag på basis av Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 1993
Andre Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard og Arne Pape
Debattopplegg om nye lønnssystemer for grafisk industri og kartonasjeindustrien
Heftet kan bestilles hos Norsk Grafisk Forbund, tlf. 22 03 13 06
Andre utgivelser
Other Fafo-publications
Marianne Depraetere og Arild H. Steen
Andre Fafo-utgivelser
Other Fafo-publications
Andre Fafo-utgivelser
Terje Rød Larsen (red)
Kompetanse og kontrovers
Festskrift til Gudmund Hernes’ 50-års dag
Andre Fafo-utgivelser
Jon M. Hippe
Eksperimentet som feilet?
Velferdsstaten, bedriftene og førtidspensjonering
Andre Fafo-utgivelser
<<  1 2 3 [45  >>