Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Faktaflak juni 2022
Faktaflak mars 2022
Faktaflak juni 2021
Jonas Lurås Hammer, Ragnhild Stenvaagnes, Helge Dønnum, Kristin Dalen og Roy Nielsen
Faktaflak oktober 2021
Sissel C.Trygstad og Anne Mette Ødegård
Faktaflak desember 2021
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Faktaflak november 2021
Mari Baklund Størseth
Applaus eller lønnsløft?
En empirisk analyse av lønnsutviklingen for sykepleiere i kommunesektoren
Masteroppgave i samfunnsøkonomisk analyse
Masteroppgave i samfunnsøkonomi
Tewodros Aragie Kebede, Svein Erik Stave, Åge A. Tiltnes and Maha Kattaa
A blast in the midst of crises
Impact of the Beirut port explosions on the city’s enterprises
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng og Linn Sørensen Holst
Et tjenesteområde i utvikling: Kortversjon av resultatrapport
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Faktaflak mai 2021
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård
Faktaflak april 2021
Faktaflak februar 2021
Faktaflak mars 2021
Trond Flaarønning
Gratispassasjerer til besvær?
En analyse av hvordan innføringen av allmenngjorte tariffavtaler påvirker fagforeningsgraden
Masteroppgave i Statsvitenskap
[12 3 4 5  >>