Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Et tjenesteområde i utvikling: Kortversjon av resultatrapport
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng og Linn Sørensen Holst

Last ned nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Prosjekt: Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Dette er en kortversjon av resultatrapporten fra evalueringen av opptrappingsplanen for rusfeltet (Prop. 15 S (2015–2016)). Evalueringen er utført av Fafo i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse og Ipsos. Opptrappingsplanen for rusfeltet ble vedtatt i Stortinget i april 2016 og var virksom fram til og med 2020. I kortrapporten viser vi måloppnåelse for den definerte ressursinnsatsen i planen, for kapasitet og kompetanseutvikling, og for hvert av planens fem hovedmål. For mer utfyllende resultater og vurderinger viser vi til Fafo-rapport 2021: «Et tjenesteområde i utvikling. Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Resultatrapport» Rapporten er fritt tilgjengelig på Fafos nettside: fafo.no. 

Nettutgaven har rettelser utført 21. oktober 2021

Utgitt: 2021 Id-nr.: 962