Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Hjemmekontor og digitale løsninger
Undersøkelse om hjemmekontor og bruk av digitale løsninger

Kristine Nergaard

Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19

Last ned nettutgave

Forskningstema: Ny teknologi, Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Fafo har kartlagt hvordan covid-19 og den påfølgende krisa har påvirket ulike sider av folks liv. Vi har stilt spørsmål om hjemmekontor, hjemmeundervisning av barn, arbeidsliv og permittering, velferdsordninger og økonomiske virkninger av krisa og holdninger til blant annet bistand.

Faktaflakene er samlet på denne siden.

Utgitt: 2020