Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

LO-tillitsvalgtpanel: Arbeid med avtalen om inkluderende arbeidsliv

Tord Flatland

Faktaflak mars 2022

Last ned faktaflak

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: LOs tillitsvalgtpanel

Forskere på Fafo: Tord Flatland

Utgitt: 2022