Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Nedadgående lønnsrigiditet i Norge

Ingrid Engebretsen

Masteroppgave i samfunnsøkonomi

Last ned nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Masteroppgaven undersøker graden av nominell og reell lønnsrigiditet i Norge i perioden 2015 til 2020. Forfatteren har sett på hvor utbredt det er at lønninger ikke økes og at lønninger kuttes, og konkluderer med at andelen lønnskutt er lav i internasjonal sammenheng. I 2020 var det imidlertid en høyere andel stillestående lønninger, men på tross av den økonomiske krisen ikke noen vesentlig økning i andelen lønnskutt. 

Oppgaven er skrevet med stipend fra Fafos masterstipend til oppgaver om kollektive partsforhold.

Utgitt: 2021