Skip to main content
Liv Jorun Stokke (red.)

Tyskland, Norge og Europa

Rapport fra seminar på Norsk Folkemuseum 13. august 1998

  • Andre Fafo-utgivelser
  • Andre Fafo-utgivelser

Denne rapporten er satt sammen av skriftlige bidrag fra innlederne som deltok på seminaret om Tyskland, Norge og Europa på Norsk Folke-museum den 13. august i år. Seminaret knytter seg til en større markering av hvilken rolle Tyskland har spilt i Norge og i Skandinavia, og til utstillingen «Tyskland og Skandinavia – Impulser og brytninger» på Norsk Folkemuseum.

Berlinmurens fall i 1989 satte et skille i europeisk politikk, med en rekke konsekvenser også for Norge. Tiden er inne for å se nærmere på noen av disse konsekvensene. Hvilke virkninger får det for Norge at det nye Tyskland sterkere enn før markerer seg også kulturelt i Europa? Hva slags interesser har Tyskland i en mer intensivert kontakt og kommunikasjon med vårt land? Hvordan bedømmer ulike analytikere Tysklands tradisjonelle (før 1933) og aktuelle betydning for Norge – bilateralt og i EU-sammenheng?

I flere forskningsmiljøer er nye Tysklandsperspektiver underveis. Seminarets hovedmål var å få til en allsidig debatt om Tysklands fremti-dige rolle og strategiske betydning for Norge – kulturelt, politisk og økonomisk.

  • Publisert: 1. januar 1998
  • Ordrenr. 923