Annen publisering

Rapportsøk

Den norske modellen – en supermodell?

Tone Fløtten og Bård Jordfald

2019

Last ned / download PDF

Forskningstema: Den nordiske modellen

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

 Den norske modellen – en supermodell?