Annen publisering

Rapportsøk

Konflikt, fellesskap og forandring
Foreldreskap og sosial kontroll i innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka

Jon Horgen Friberg

Cappelen Damm Akademisk 2019

Åpen tilgang / Open access

Forskningstema: Det flerkulturelle samfunnet Integrering for nyankomne flyktninger

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg

Prosjekt: The Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway (CILS-NOR)

Denne boka tar for seg foreldreskap og sosial kontroll i innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka. Hensikten er å belyse møtet mellom ulike familie- og oppdragelsesidealer fra flere sider, og slik bidra til å forstå hvorfor dette har blitt et hett stridstema i dagens flerkulturelle Norge. Boka tar utgangspunkt i et sosiologisk perspektiv på kulturforskjeller, sosial kontroll og endring i en migrasjonskontekst.

Konflikt, fellesskap og forandring