Annen publisering

Rapportsøk

Lavlønn, kjønn og deltid
Presentasjon på Likelønnsdagene 2021

Elin Svarstad og Bjorn Dapi

, 2021

Last ned presentasjonen

Forskere på Fafo: Elin Svarstad, Bjorn Dapi

Lavlønn, kjønn og deltid