Bjorn Dapi
Bjorn Dapi
Forsker

    Utdanning:

    Ph.d. ved økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.

    Mastergrad i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo.

Arbeidsområder:

Lønns- og arbeidsvilkår, lønnsfleksibilitet, arbeidsmarkedsinstitusjoner, innvandring, minstelønn..

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår | Organisering og tariffavtaler | Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger
+47 97484863
Anne Mette Ødegård, Bjorn Dapi, Kristin Alsos, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Hanne C. Kavli, og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2020:32
Jørgen Aarhaug, Sigurd M N Oppegaard, Frants H Gundersen, Knut J L Hartveit, Kåre H Skollerud og Bjorn Dapi
Fafo-rapport 2020:24 TØI rapport1802/2020