Bjorn Dapi
Bjorn Dapi
Forsker

    Utdanning:

    Ph.d. ved økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.

    Mastergrad i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo.


Arbeidsområder:

Lønns- og arbeidsvilkår, lønnsfleksibilitet, arbeidsmarkedsinstitusjoner, innvandring, minstelønn..

Forskningstema:

Lønns- og arbeidsvilkår | Organisering og tariffavtaler | Integrering for nyankomne flyktninger

+47 97484863
Bjorn Dapi og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2023:15
Bjorn Dapi og Elin Svarstad
Fafo-notat 2022:14
Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Bjorn Dapi og Cecilie Aagestad
Fafo-rapport 2022:17
Elin Svarstad og Bjorn Dapi
Fafo-notat 2022:07
Elin Svarstad og Bjorn Dapi
Fafo-rapport 2022:02
Anne Mette Ødegård, Bjorn Dapi, Kristin Alsos, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Hanne C. Kavli, og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2020:32
Jørgen Aarhaug, Sigurd M N Oppegaard, Frants H Gundersen, Knut J L Hartveit, Kåre H Skollerud og Bjorn Dapi
Fafo-rapport 2020:24 TØI rapport1802/2020

Elin Svarstad & Bjorn Dapi

Én av tre lavtlønte sitter fast i lavlønnsfellen
Dagens Næringsliv | Kronikken på DN.no

Elin Svarstad og Bjorn Dapi

Lavlønn, kjønn og deltid
Presentasjon på Likelønnsdagene 2021 | 2021 Download Lavlonn_kjonn_og_deltid.pdf

Andreas Benedictow, Bjorn Dapi, Fernanda Winger Eggen, Hege Marie Gjefsen, Anders Kjelsrud, Jonas Måøy, Maja Tofteng og Elin Svarstad

Evaluering av ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler | 2021 | Last ned nettutgave

  • Prosjektledelse: Bjorn Dapi
  • Prosjektledelse: Karen Evelyn Hauge, Frischsenteret
  • Aktive prosjekter