Skip to main content
Ekstern rapport
  • Anne Hatløy, Malena Kyvik Martens & Svein Erik Stave

Matsystemer i norsk utviklingspolitikk

Matsikkerhet, klimatilpasset landbruk og ernæring

 

Hatløy, A, Martens, M. K. &  Stave, S. E. (2019). Matsystemer i norsk utviklingspolitikk: Matsikkerhet, klimatilpasset landbruk og ernæring. Forum for utvikling og miljø.