Publikasjoner

Rapportsøk

Arbeidsmiljø og HMS-arbeid i kommunesektoren
En sitatsamling til Fafo-rapporten Ingen grenser?

Leif E. Moland

Andre Fafo-utgivelser

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Dette er en samling av sitater fra samtaler med ca 120 ansatte og ledere i fire kommuner om arbeidsmiljøet i pleie- og omsorgssektoren og kommunens arbeid med Internkontroll for Helse, miljø og sikkerhet. Intervjuene ble foretatt i 1998

Utgitt: 1999 Id-nr.: 927

Les mer om hovedrapporten Ingen grenser?