Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

En av seks medlemmer har opplevd seksuell trakassering

Mona Bråten

Tidsskrift for Den norske legeforening 2018

Les artikkelen / Read the article

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Mona Bråten

En av seks medlemmer har opplevd seksuell trakassering