Skip to main content

Mona Bråten

En av seks medlemmer har opplevd seksuell trakassering

Tidsskrift for Den norske legeforening |  2018
 

Bråten, M. (2018). En av seks medlemmer har opplevd seksuell trakassering. Tidsskrift for Den norske legeforening, 4. september.

Fafo-forskere