Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

En studie av kommunale lederes vurdering av varsling om trakassering versus korrupsjon

Marit Skivenes & Sissel C. Trygstad

Å bekjempe et samfunnsonde 2014

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

En studie av kommunale lederes vurdering av varsling om trakassering versus korrupsjon