Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Etter EU-utvidelsen: Arbeidsmigrasjon gjennom bakdøra skaper nye utfordringer i det norske arbeidsmarkedet

Jon Erik Dølvik og Line Eldring

2005

Forskningstema: Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik

Etter EU-utvidelsen: Arbeidsmigrasjon gjennom bakdøra skaper nye utfordringer i det norske arbeidsmarkedet