Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Explaining whistle blowing processes in the Norwegian Labour Market – power and institutional factors

Marit Skivenes & Sissel C. Trygstad

Industrial Democracy in Europe 2015

Sammendrag og pdf / Abstract and pdf

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Explaining whistle blowing processes in the Norwegian Labour Market – power and institutional factors