Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Felles ansvar, tvang eller god vilje?

T. Midtsundstad

I: Blichfeldt m.fl. Utdanning for alle. Evaluering av Reform 94. Tano-Aschehoug 1996

Forskningstema: Gjennomføring og frafall Tjenester og tjenesteutvikling

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Felles ansvar, tvang eller god vilje?