Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

From Crisis to Crisis
European Social Models and Labour Markets Outcomes in the Era of Monetary Integration

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin

2015

Forskningstema: Den nordiske modellen

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik

From Crisis to Crisis