Skip to main content

Jørgen Svalund

Holdninger til arbeidslivsregulering: Hva betyr jobbtrygghet og arbeidsmarkedsposisjon?

Søkelys på arbeidslivet |  2014
 
30 (4)

Svalund, J. (2013). "Holdninger til arbeidslivsregulering: Hva betyr jobbtrygghet og arbeidsmarkedsposisjon? [Attitudes towards labour market regulation: The significance of job security and labour market position]." Søkelys på arbeidslivet 30(4): 295-312.

Fafo-forskere