Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Holdninger til arbeidslivsregulering: Hva betyr jobbtrygghet og arbeidsmarkedsposisjon?

Jørgen Svalund

Søkelys på arbeidslivet 30 (4) 2014

Kjøp artikkel

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Holdninger til arbeidslivsregulering: Hva betyr jobbtrygghet og arbeidsmarkedsposisjon?