Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Hvordan påvirkes lønnsspredningen av koordinering i lønnsdannelsen?

Elin Svarstad og Joachim Thøgersen

2018

Sammendrag / Abstract

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Elin Svarstad

Hvordan påvirkes lønnsspredningen av koordinering i lønnsdannelsen?