Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Inclusive workplaces and older employees: an analysis of companies’ investment in retaining senior workers

T. Midtsundstad

The International Journal of Human Resource Management 22(6) Taylor & Francis 2011

Les mer/Read more

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Prosjekt: Inkluderende arbeidsgivere? Virksomhetenes arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere.

Inclusive workplaces and older employees: an analysis of companies’ investment in retaining senior workers