Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Introduction: Transnational Labour Mobility
Engine for Social Convergence or Divergence in Europe?

Jon Erik Dølvik

2016

Forskningstema: Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik

Introduction: Transnational Labour Mobility