Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Fagforeningsstrategier ved oppsigelser i offentlig sektor

Inger Marie Hagen

1995

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Inger Marie Hagen

Fagforeningsstrategier ved oppsigelser i offentlig sektor