Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Fattigdom som mangel på sosialt aksepterte levekår
Resultater fra en spørreundersøkelse

Tone Fløtten og Axel West Pedersen

Ivan Harsløf og Sissel Seim Fattigdommens dynamikk. Perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet Universitetsforlaget 2008

Les mer / Read more

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Fattigdom som mangel på sosialt aksepterte levekår