Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Labour mobility and wage dumping: The case of Norway

Kristin Alsos og Line Eldring

European Journal of Industrial Relations 14(4) 2008 Forskningstema: Organisering og tariffavtaler, Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Kristin Alsos

Labour mobility and wage dumping: The case of Norway