Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Lønnssystemer med variable elementer

Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik og Heidi Nicolaisen

Søkelys på arbeidslivet 2 2009

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik, Heidi Nicolaisen

Lønnssystemer med variable elementer