Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Prosjekt til fordypning - et taktskifte i fagopplæringen

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Universitetsforlaget 2013 Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Torgeir Nyen

Prosjekt til fordypning - et taktskifte i fagopplæringen