Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere?

Kristine Nergaard, Erling Barth og Harald Dale-Olsen

, 2015

Sammendrag / Abstract

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere?