Skip to main content

  • Kristin Alsos og Line Eldring

Lovfestet minstelønn i Norge?

  • Søkelys på arbeidslivet  | 
  • 2014
 
  • 31(3)

Alsos, K. og L. Eldring (2014), Lovfestet minstelønn i Norge? Søkelys på arbeidslivet 31(3):249-266.