Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Nordiske arbejdsmarkedsmodeller i skiftende internationale kontekster

Jon Erik Dølvik

2012

Forskningstema: Den nordiske modellen

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik

Nordiske arbejdsmarkedsmodeller i skiftende internationale kontekster