Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Older workers: a suitable case for circles?

R. Ennals & Anne Inga Hilsen

AI & Society 24(1) 2012

Forskningstema: Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen

Older workers: a suitable case for circles?