Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Oppfølgingstjenesten - Quo Vadis?

J.B. Grøgaard og T. Midtsundstad

Videregående skole - ved en skilleveg Gyldendal Akademiske 1999

Forskningstema: Gjennomføring og frafall Tjenester og tjenesteutvikling

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Oppfølgingstjenesten - Quo Vadis?