Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Pleie og omsorgstjenester: Flere eldre mottar hjemmesykepleie

Abrahamsen, D. og Svalund, J.

Samfunnsspeilet 4 Statistisk Sentralbyrå 2005

Les artikkelen

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Pleie og omsorgstjenester: Flere eldre mottar hjemmesykepleie