Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Retirement – Not Necessarily a Farewell to Work Life

Anne Inga Hilsen and Robert Salomon

Sociologia del lavoro 125 / 2012 2012

Forskningstema: Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen

Retirement – Not Necessarily a Farewell to Work Life