Skip to main content

Mona Bråten

Seksuell trakassering i ulike deler av arbeidslivet i lys av #metoo

Tidsskrift for kjønnsforskning |  2020
 
01 / 2020 (Volum 44)

Bråten, Mona (2020) Seksuell trakassering i ulike deler av arbeidslivet i lys av #metoo. Tidsskrift for kjønnsforskning 01 / 2020 (Volum 44)

Fafo-forskere