Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Seksuell trakassering i ulike deler av arbeidslivet i lys av #metoo

Mona Bråten

Tidsskrift for kjønnsforskning 01 / 2020 (Volum 44) 2020

Åpen tilgang

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Seksuell trakassering i ulike deler av arbeidslivet i lys av #metoo