Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

The manufacturing sector: Still an anchor for pattern bargaining within and across countries?

Torsten Müller, Jon Erik Dølvik, Christian Ibsen, Thorsten Schulten

2018

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik

The manufacturing sector: Still an anchor for pattern bargaining within and across countries?