Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Tvister om valg av tariffavtale og om organisasjonsgrenser

Kristine Nergaard og C. Hansteen

2015

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Tvister om valg av tariffavtale og om organisasjonsgrenser