Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Varying perceptions of social dumping in similar countries

Jens Arnholtz & Line Eldring

Market expansion and social dumping in Europe. Routledge , 2015

Forskningstema: Arbeidsinnvandring Organisering og tariffavtaler
Varying perceptions of social dumping in similar countries