Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Virksomheten som sosialpolitisk aktør

T. Midtsundstad

Tidsskift for Velferdsforskning 22(1) Fagbokforlaget , 2008

Les mer/Read more

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Prosjekt: Inkluderende arbeidsgivere? Virksomhetenes arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere.

Virksomheten som sosialpolitisk aktør