Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Virksomhetenes sosiale ansvar

T. Midtsundstad

Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning. Gyldendal Akademiske 2005

Les mer/Read more

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Prosjekt: Inkluderende arbeidsgivere? Virksomhetenes arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere.

Virksomhetenes sosiale ansvar