Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Whistleblowing in Local Government
An Empirical Study of Contact Patterns and Whistleblowing in 20 Norwegian Municipalities

Marit Skivenes and Sissel C. Trygstad

Scandinavian Political Studies 2016

Sammendrag og pdf / Abstract and pdf

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Whistleblowing in Local Government