Avhandlinger

Rapportsøk

Lønn og lønnsforskjeller blant siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor
En empirisk analyse av norske lønnsdata for perioden 2004-2012

Elin Svarstad

Lønn og lønnsforskjeller blant siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor