Skip to main content
Marjan Nadim og Roy A. Nielsen

Barnefattigdom i Norge

Omfang, utvikling og geografisk variasjon

  • Fafo-rapport 2009:38
  • Fafo-rapport 2009:38
Tross at det er rettet politisk og offentlig oppmerksomhet mot temaet fattigdom blant barn, har barnefattigdommen økt i perioden 2000 til 2006. Formålet med denne rapporten er å beskrive omfanget av barnefattigdom i Norge og kartlegge den kommunale variasjonen i barnefattigdom. Vi ser nærmere på utviklingen i andelen fattige barn i perioden 2000 til 2006, og undersøker hvem som er spesielt utsatt for å vokse opp i en husholdning med en inntekt under fattigdomsgrensa. I tillegg kartlegger vi omfanget av barn som bor i en husholdning som mottar sosialhjelp.
  • Publisert: 3. mars 2009
  • Ordrenr. 20128
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere