Skip to main content
Kaja Reegård, Inger Lise Skog Hansen og Roland Mandal

Sentralforvaltningens trainee-program for personer med redusert funksjonsevne

Et virkemiddel for økt bevissthet om funksjonshemmede som arbeidskraftressurs?

  • Fafo-rapport 2009:37
  • Fafo-rapport 2009:37
I perioden 2007–2009 gjennomførte departementene og direktoratene ettårige trainee-program for personer med høyere utdanning og redusert funksjonsevne. Målet med programmet var å tilby kvalifiserte personer med redusert funksjonsevne ett års erfaring som trainee i sentralforvaltningen for å bedre deres muligheter for fremtidig arbeid. I tillegg skulle trainee-programmet skape oppmerksomhet om personer med redusert funksjonsevne som arbeidskraftressurs, og samtidig tilføre forvaltningen erfaring med å ha ansatte med ulike former for redusert funksjonsevne.

Rapporten synliggjør linjeledernes og kollegaenes kunnskap om og holdninger til personer med redusert funksjonsevne som arbeidskraftressurs før de gikk inn i programmet, deres erfaringer underveis og til slutt hvorvidt deltakelsen har ført til ny kunnskap og endrede holdninger. Rapporten baserer seg på en spørreskjemaundersøkelse og kvalitative intervjuer med traineenes linjeledere, deres nærmeste kollegaer og traineene selv.
  • Publisert: 2. mars 2009
  • Ordrenr. 20127