Bøker

Rapportsøk

Åpenhet, ytring og varsling

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

I: Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad Gyldendal akademisk 2012

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Åpenhet, ytring og varsling