Bøker

Rapportsøk

Children at Work
Child labor practices in Africa

Anne Kielland and Maurizia Tovo

Lynne Rienner Publishers 2006

Link

Forskningstema: Sahel og Afrika sør for Sahara

Forskere på Fafo: Anne Kielland

Children at Work