Bøker

Rapportsøk

European Social Models From Crisis to Crisis:
Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin (eds.)

I: Jon Erik Dølvik and Andrew Martin European Social Models From Crisis to Crisis: Oxford University Press 2017

Forskningstema: Den nordiske modellen

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik

European Social Models From Crisis to Crisis: